История за хигиена на ръцете

Поздравления, СЗО!

B. Braun празнува 10 години от започването на програмата на СЗО, която постигна значително подобрение на хигиената за ръце, което доведе до намаление на инфекциите, свързани с медицинско обслужване.

Според СЗО, инфекциите, свързани с медицинско обслужване, засягат стотици милиони пациенти в цял свят. „Хората умират или са силно засегнати от заболявания като метицилин-резистентен стафилокок (МРС) и други тежки инфекции, с които се заразяват по време на здравно обслужване”, по думите на професор Дидие Питет, директор на програмата за контрол на инфекциите към Университетската болница на Женева и ръководител на факултета по медицина и външни програми на първото глобално предизвикателство за безопасност на пациентите на СЗО: Хигиенните грижи са по-сигурни грижи. „Почиствайки ръцете си, здравните работници могат да помогнат за предотвратяването на подобни заболявания и да намалят глобалното им въздействие.”

Проф. Питет коментира кампанията на СЗО

„Хигиенните грижи са по-сигурни грижи” е представена през октомври 2005 и се прилага вече 10 години. Тя се фокусира върху хигиената на ръцете на здравните работници, за да помогне за намаляването на инфекциите, свързани с медицинско обслужване и последствията от тях. Реализирани бяха много положителни стъпки. В едно интервю проф. Питет коментира постиженията на кампанията.

Професор Дидие Питет, директор на програмата за контрол на инфекциите към Университетската болница на Женева и ръководител на факултета по медицина и външни програми на първото глобално предизвикателство за безопасност на пациентите на СЗО: Хигиенните грижи са по-сигурни грижи

Защо хигиената на ръцете е темата, върху която се акцентира във връзка с инфекциите, свързани с медицинско обслужване?

Проф. Питет: Хигиената на ръцете е първата стъпка за превенция на инфекциите, свързани с медицинско обслужване и разпространението на антимикробната резистентност. Спазването на тази практика от служителите е слабо в множество болници и лечебни заведения по света. Поддържането на хигиена на ръцете доказано се подобрява значително, ако здравните работници прилагат Мултимодалната стратегия на СЗО за подобряване и укрепване на хигиената на ръцете. Стратегията включва 5 ключови компонента: обучение на персонала, проследяване и обратна връзка за работата, средства за напомняне на работното място, климат на безопасност в лечебното заведение и системни промени. Системните промени се състоят от системно използване на гел за ръце на алкохолна основа съгласно прецизирани индикации, илюстрирани в модела на СЗО: „Моите пет момента за хигиена на ръцете”. Петте компонента на стратегията на СЗО за подобряване и укрепване на хигиената на ръцете може да се проследява на институционално ниво чрез рамката за „Самооценка на системата за хигиена на ръцете на медицинския персонал“ на СЗО. Най-добрите болници в света получават признание и наградата за отлично ниво на хигиена на ръцете.

Представете си какво би станало, ако кампанията беше спряна след няколко години или въобще не беше започнала. Какви постижения бихме пропуснали днес?

Проф. Питет: Успешното укрепване на хигиената на ръцете се свързва със значително намаление на процента на инфекциите, свързани с медицинско обслужване по света, което води до по-ниска заболеваемост, смъртност и освобождава ресурси в здравните системи. Оценките показват, че кампанията на СЗО „Хигиенните грижи са по-сигурни грижи” спасява между 5 и 8 милиона живота годишно чрез подобрена хигиена на ръцете в здравеопазването. Бихме пропуснали възможността да спасяваме милиони животи всяка година!

Една от целите на кампанията е да повиши осведомеността относно ефективността на хигиената на ръцете с оглед на безопасността на пациентите. След 10 години, какво още трябва да се направи? Върху какво трябва да се фокусираме през следващите 10 години?

Проф. Питет: Успехът е постигнат в много болници и лечебни заведения по света, но не навсякъде. Амбицията ни е да достигнем до всяка точка, където се предлагат грижи за пациенти. Ето защо ни остава да извървим дълъг път. Повече от 20 000 болници в 179 държави са регистрирани в кампанията „Спаси живот: почисти ръцете си”. Ако всяка болница, участваща в кампанията, мобилизира 3 други, които да се присъединят, бихме ескалирали обхвата много бързо и бихме подобрили безопасността на пациентите, спасявайки животи дори още по-ефективно. Има едно видео, което обобщава някои от постиженията на първите 10 години на „Хигиенните грижи са по-сигурни грижи”, пътят за контрол на инфекциите и безопасността на пациентите. През 2016 г. ще се създаде ново поделение на СЗО за превенция и контрол на инфекциите, което ще позволи да се борим с множеството предстоящи предизвикателства. Сред тях са параметрите за оценка на успеха, ескалирането на обхвата и устойчивостта на интервенциите. Всички те ще трябва да бъдат разбрани, като ще се наложи внедряването на инструменти за поддържане на системата и насърчаване на промените в поведението.

Допълнителна информация

Хигиена на ръцете

СЗО и Б. Браун

Б. Браун е част от Частната организация за безопасност на пациентите (ЧОБП) на Световната здравна организация (СЗО) Тяхната цел е да се ограничат инфекциите, свързани с медицинско обслужване чрез подобряване на хигиената на ръцете на базата на общата цел на СЗО за програмата „Хигиенните грижи са по-сигурни грижи.” Б. Браун се ангажира с повишаването на осведомеността в цял свят относно важността на хигиената на ръцете.