Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > За компанията > ISO Сертификати

ISO Сертификати

Гаранция за успех и качество

Стандартите ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 са едни от най-разпространените норми в световен мащаб. Стандарта ISO 9001:2008 се налага като интернационална гаранция за качество на управлението и развиването на една компания. Стандарта ISO 13485:2003 определя изискванията за система за управление на качеството за компании, които предлагат медицинска техника и фармацевтични продукти.

ISO 9001:2008 се фокусира върху цялостна система за управление на качеството, което означава, че компанията покрива следните критерии:


- задоволяване на изискванията на клиентите относно качеството на продукта
- следване и спазване на всички законови изисквания и директиви
- повишаване удoвлетвореността на клиентите
- непрекъснато развитие на ефективността на компанията и служителите
- качествено и бързо обслужване на клиентите
- предоставяне на актуална информация на клиентите
Стандарта ISO 9001:2008 е една мащабна основа за качество и успех, която всяка компания независимо от размера и насоката на бизнеса си може да използва като ключ за подобряване на работата си. Покриването на изискванията на стандарта ISO 9001:2008 превръща компанията в надежден и успешен партьор на пазара. Получаването на сертификата ISO 13485:2003 е престижна награда за всяка компания, работеща във фармацевтичния бизнес.