Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > За компанията > Философия

Философия

Философия на компанията

Споделяйки опита - Повече от просто мото

"Споделяйки опита" е обещание към нашите клиенти и колеги да споделят медицински знания и опит в полза на здравето, ефективно да използват това знание и да го разгърнем логично, последователно и с решителност, в диалог с нашите партньори.
Марката Б. Браун  се основава на три стълба : иновациите, ефективността и устойчивостта.

Насърчаване на иновациите
Иновацията се отнасят до продукти, услуги и вътрешни процеси на компанията - от предложения за подобряване на работния ден до разработване на нов продукт. За насърчаване на иновациите, Б. Браун годишно възнаграждава творческите идеи с награда за иновации. Но стойността на марката, също намира израз в изключително модерни производствени мощности: Във фабриката в Тутлинген продуктите ни са произведени с помощта на много напреднала технология. Б.Браун се гордее и със своята L.I.F.E фабрика, която е най-голямата фабрика за инфузионни разтвори в Европа. Б. Браун в момента изгражда още една съвременна фабрика в Мелзунген. Иновациите също така означават по-нататъшното развитие на продуктите, с които можем да подобрим процесите в болниците или да се увеличим безопасността на потребителите и пациентите.

Повишаване на ефективността
Ефективност показваме в модерното обслужване на нашите клиенти . Б.Браун постоянно търси нови пътища за оптимизиране на обслужшането на своите клиенти и партньори.

 Устойчивост
Б. Браун се чувства отговорен за своите служители . Това е нашето разбиране за устойчивост. Това включва опазване на околната среда, както и финансова и организационна помощ за артистични, културни и спортни проекти. Б. Браун е партньор в частни публични партньорства и поддържа университети, лекари и студенти с безвъзмездни средства или чрез организиране на научни прояви.