Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > Услуги > Ескулап Академия

Ескулап Академия

Ескулап академията, е призната като символ в медицинските обучения и е основа в структурата на Б. Браун като инструмент за международно медицинско обучение на всички клиенти на компанията. Ескулап Академията допринася за интердисциплинарната комуникация и диалог в различни области на медицината. Ескулап академия е отговор на растящата нужда от по-нататъшно обучение (продължаващо обучение) в областта на медицината, както за лекарите, така и за медицинските сестри.

 http://bulgaria.aesculap-academy.com/