Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > Отдели > Болнично лечение

Болнично лечение - концепции за клинично лечение

Болнично лечение – медицинска технология, която подпомага възстановяването. Вече повече от 15 години продуктите на Б. Браун помагат на българските медици да лекуват и да се грижат за пациентите.

Широката продуктова гама на отдел “Болнично лечение” включва медицински изделия и фармацевтични продукти за еднократна употреба, в областта на анестезиологията и интензивната медицина.

B.Braun Space - инфузионни системи
B.Braun Space - инфузионни системи

- Инфузионни системи и принадлежности към тях
- Интравенозни канюли
- Стандартни инфузионни разтвори
- Инжекционни разтвори
- Клинично хранене
- Обемозаместители
- Инфузионни помпи
- Еднократни спринцовки и канюли
- Лекарства и генерици
- Устройства за приготвяне на медикаменти
- Регионална анестезия
- Централни венозни катетри
- Иригационни разтвори
- Системи за почасово отчитане на диуреза
- Дренаж на рани