Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > Отдели > Извънболничен пазар

Извънболничен пазар - грижа при домашно лечение

Извънболничен пазар – нови хоризонти в домашните грижи. Отдел “Извънболничен пазар” предлага гама от продукти и услуги за успешното лечение на пациентите в дома им.

Основните терапевтични области са “Грижа за стомирани пациенти”, “Диабет”, "Дезинфекция и хигиена" и “Урология”. Ние създаваме уникални продукти в партньорство с нашите клиенти.

Prontoderm® – решението за деконтаминация със MRSA
Prontoderm® – решението за деконтаминация със MRSA

- Грижа за диабетно болни
- Продукти за обработване на рани
- Дезинфекция и хигиена
- Амбулаторна инфузионна терапия
- Грижа за стомирани пациенти
- Консумативи за урология и инконтиненция
- Хирургични превръзки

  • Избор на превръзка

  • При Диабетно стъпало