Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > За компанията > Финанси/ IT

Финанси/ IT

Отдел Финанси

Oсигурява възможно най-доброто финансово представяне на компанията
Предоставя всички счетоводни, финансови практики и процедури и осигурява тяхното съответствие с корпоративните стандарти и политики и съответните местни разпоредби
Отговаря за човешките ресурси

Информационни технологии