Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home > За компанията > Философия

Философия

Принципи на работа

Споделяне на опит " - повече от лозунг
Споделяне на опит " е обещанието ни към клиентите и колегите ни за обмен на медицински и технически познания в полза на здравето , обещание за ефективнен диалог , непрекъсната комуникация с нашите партньори .
B. Braun марката се основава на три стълба : стойността на нашата марка е видима в нашите иновации , производителност и устойчивост .
 

Нововъведение
Нашата иновация касае продуктите , услугите и вътрешните корпоративни процеси - от предложения за подобряване на ежедневните бизнес дейности до развитието на нови продукти . С цел да се насърчат иновациите B. Braun годишно възнаграждава творческите идеи с наградата - " Награда за иновации " .
Стойностите на нашата марка  също са резултат от модерни производствени съоръжения в нашата " бенчмарк " фабрика в Tuttlingen ( Германия ) протезни, коленните и тазобедрените продукти са силно напреднали и модерни технологии , докато в същото време в Melsungen ( Германия ) в момента е най-голямата производствена база ( " Водеща Infusion Factory Европа - LIFE " ) , както и най-голямата фабрика на инфузионни разтвори в Европа , която използва най-новите технологии в производството на този вид лекарства . Нашата иноватиевност е отразена и в по-нататъшното развитие на продукта , чрез който искаме да подобрим терапевтични процеси на работа в болничните заведения. Винаги имаме предвид безопасността на пациентите . С оглед на изложеното по-горе , може да се посочи като пример за технология на " безопасност " ( сигурност ) IV Канюла с Vasofix® Safety / Introcan® Safety канюла , която защитава и предпазва от нараняване на пациенти и здравниte работници , причинени от yбождания с игли , както и инфекции , които могат да възникнат в резултат на това увреждане ,

Повишаване на производителността
Производителността може да се докаже чрез модерни услуги, предоставяни на клиентите ни.
 

Устойчивост

B. Braun чувства отговорност към своите служители . Това е нашето разбиране за устойчивост , което включва околната среда и социалната ангажираност , която е отразена в подпомагането на културни, художествени и спортни проекти в интерес на по-широката общественост . B. Braun оценява и насърчава семейните ценности и отговорност към околната среда .