Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home >

Публикуване

Публикувано от
Б. Браун Медикал ЕООД
бул. “Христофор Колумб” № 64
София 1528

София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

България
Tel.  + 359 2 807 67 40
Fax  +359 2 975 39 99
E-Mail  office.bbmbg@bbraun.com

Управители
Д-р Хорст Щюер
Манфред Марле

Номер в търговския регистър 20120109141955

Номер на регистрация по ЗДДС: BG175016820

ЕИК (Булстат): 175016820

Корекции от
Б. Браун Медикал ЕООД
бул. “Христофор Колумб” № 64
София 1528

София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111
България
Tel.  + 359 2 807 67 40
Fax  +359 2 975 39 99
E-Mail  office.bbmbg@bbraun.com