Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home >

Предпазване на лични данни

Събиране на анонимни данни
Като въпрос на принцип, можете да използвате интернет страниците на Б. Браун, без да ни информирате, кои сте вие. Ние сме информирани само за името на вашия интернет доставчик, данни, изпратени ни от вашия браузър и уеб сайтове, които посещавате в нашите домейни. За тези цели, ние използваме програмата etracker. Информацията, събрана от тази програма е получено само за статистически цели. Като отделен потребител  оставате анонимни.

etracker
Използването на технологии, предоставени от etracker GmbH (www.etracker.de), потребителски данни се събират и съхраняват в този сайт в анонимна форма. "Бисквитките" могат да бъдат използвани за тези цели, обаче, тези бисквитки събират и съхраняват данни само под анонимна форма. Данните не се използват, за да се идентифицират лично посетителите на този сайт и не са събират заедно с други данни, отнасящи се до носител на всеки псевдоним. Правото на събирането на тези данни и съхранениеbe revoked от посетителите на сайта по всяко време за следващи посещения на уебсайтове.

AddThis
Б. Браун използва AddThis, за да ни помогне да разпространим нашето съдържание в интернет, като го прави лесен за посетители за печат на съдържанието в любимите си социални мрежи. Моля, обърнете се къмAddThis Privacy Policy за да научите повече за ангажираността ни към неприкосновеността на личния живот. Б. Браун не събира и не  получава каквато и да е лична информация, предоставена на заявление AddThis.

Събиране, обработка и предаване на лични данни
Лични данни се събират само когато се предоставят данни , като например в рамките на Контактен формуляр на интернет страницата. Тези данни няма да бъдат предадени на трета страна, освен ако изрично посочват, че това, трябва да бъде направено.

Съгласие и ограничена употреба
Подаването на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси) се извършва на изрично доброволна основа. Предоставянето на тези данни показва, вашето съгласие, че такива данни ще се събират, обработват или използват за целите на осъществяването на контакт, изпълнение на договори, както и за защита на нашите собствени законни бизнес интереси или за други цели, посочени от вас. Събиране на данни, обработка или използвате им за каквато и да е друга цел няма да се случи. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, считано от този момент във времето напред.