Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Bulgaria


 
Home >

Използване на сайта

Тaзи интернет страницa e предназначенa за предоставяне на обща информация за Б. Браун, нейните продукти и услуги. Тя не е предназначена за предоставяне на специализирани съвети или инструкции, отнасящи се до продукти и услуги, предлагани от Б. Браун. За специфични запитвания, касаещи нашите продукти и услуги, моля свържете директно с Б. Браун. Ние ще направим всичко възможно, за да ви осигурим точна и актуална информация. Въпреки това Б. Браун не може да бъде подведено под отговорност за щети, възникнала във връзка с тази информация. Ето защо, ние не поемаме никаква гаранция  за точността и пълнотата на информацията която, е посочена. Използването на нашите интернет страници и всички останали (линк) страници, с които те са свързани и тяхното съдържание е на собствен риск на потребителя. Нито Б. Браун, нито някоя друга страна, участващи в производството, доставката, дизайн или поддръжка на цялата презентация в интернет или на отделни части от тях или на страници от нея, свързани с нашата е отговорност в каквато и да е форма за всякакви преки или косвени щети или повреди със или без вина, които могат да възникнат в резултат на достъпа, използването или невъзможността за използване на интернет страницата на Б. Браун или информационни презентации, с който е свързано. Преди употреба и приложение на нашите продукти, информация за потребителя, приложени към тези продукти, трябва да се вземе под внимание. Тази интернет страница съдържа също информация от трети страни и предлагат линкове към други страници в Интернет. Където е възможно, те са обозначени по съответния начин. Ние не можем да поемем каквато и да е отговорност за информацията, предоставена от трети страни. Всички снимки и информацията, съдържащи се в тези интернет страници, доколкото те са възпроизводими, са защитени от авторското право или други права на индустриална собственост. Всички имена на продукти, написани с главни букви или да се маркира по други начини в тези интернет страници, са търговски марки на концерна Б. Браун. Използването и възпроизвеждането на тази информация не е разрешено без предварително писмено съгласие на Б. Браун. Ние си запазваме правото да променя съдържанието на тази интернет страница без предварително предупреждение, когато счита това за уместно.