Правила за поверителност

Политика за поверителност и съгласие за използване на данните

Следващата подробна декларация за поверителност обяснява данните, които се събират на нашата интернет страница и данните, които обработваме и използваме. 

За нас защитата на данните е важна и ние я приемаме много сериозно. Разчитаме на надеждно сътрудничество с Вас и полагаме всички усилия, за да Ви удовлетворим напълно — това естествено се отнася и за обработката на Вашите лични данни. С тези разпоредби за защита на личните данни бихме искали да Ви информираме за това как се обработват Вашите лични данни. Поради това, моля обърнете внимание на следващата информация. Нашите разпоредби за защита на данните допълват Условията за ползване на интернет страниците на Б. Браун. 

По време на разработването на нашата интернет страница и при изпълнението на нови правни изисквания, нови технологии или с цел подобряване на услугите ни за Вас, може да са необходими промени в тази политика за поверителност. Поради тази причина Ви препоръчваме понякога да препрочитате тази политика за поверителност. 

Можете да отпечатате този документ, като използвате нормалната функционалност на програмата за интернет услуги (= браузър: изберете от менюто „файл“ > „отпечатване“).

Операторът на тази интернет страница и отговорният администратор по отношение на защитата на данните са: 

Б. Браун Мелзунген АГ
Ул. Карл-Браун № 1
34212 Мелзунген
Германия

Тази политика за поверителност важи за данни във връзка с Вас, включително лични данни, събрани от Б. Браун. Личните данни са данни или комбинация от отделни данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона за защита на данните на Федерална Република Германия и с европейския Общ регламент за защита на данните. В никакъв случай няма да препратим Вашите лични данни на трети страни извън  Б. Браун Груп за рекламни или маркетингови цели без Вашето съгласие.

Като международна фирма работим заедно с външни доставчици на услуги. До степента до която обработените данни съдържат лично съдържание съответни договорни споразумения и организационни мерки са влезли в сила съгласно приложимото законодателство, което гарантира сигурността на Вашите данни. В нашата фирма спазването на правните разпоредби и тази политика се следи от нашите длъжностни лица за защита на данните. Нашите служители са обучени да обработват лични данни и са се ангажирали писмено да спазват правилата за защита на данните.

Като общо правило, интернет страницата ни може да се използва без предоставяне на лични данни. Доколкото се събират лични данни (например име, адрес или електронни адреси), това винаги е доброволно, когато е възможно.

Обръщаме Ви внимание на факта, че предаването на данни през интернет (например при комуникация по електронна поща) може да причини пропуски в сигурността. Опитваме се да защитим данните Ви от неупълномощен достъп от трети страни посредством предпазни мерки като псевдонимизация, икономия на данни, спазване на сроковете за заличаване и отчитане на съвременните технологии. Въпреки тези защитни мерки, обаче, не можем напълно да изключим незаконната обработка от трети страни.

Когато посещавате нашата интернет страница, нашите мрежови сървъри съхраняват всеки достъп временно в лог-файл. Следните данни се въвеждат и записват до автоматичното им заличаване:

 • Създаден анонимен IP адрес на подаващия заявка компютър
 • Дата и час на достъпа
 • Име и URL на поисканите данни
 • Съобщение дали искането е успешно
 • Идентификационни данни за използвания браузър и операционната система
 • Интернет страница, от която се осъществява достъпът
 • Име на доставчика Ви на интернет достъп 

Законната обработка на тези данни се извършва с цел да се даде възможност за използване на интернет страницата (създаване на връзка), за системна сигурност, за техническо администриране на мрежовата инфраструктура и за оптимизиране на предлагането в Интернет. Като се съгласите с тази политика за поверителност, давате съгласието си за събирането на тези данни. Можете да откажете тази обработка на данни. Ако откажете да използвате данните, ние Ви уведомяваме, че нашите услуги могат да бъдат използвани само в ограничена степен. 

Тези лични данни не се обработват извън посочените по-горе случаи, освен ако изрично не се съгласите да ги обработваме.

В съответствие с принципа за избягване на данни и икономия на данни съгласно Общия регламент за защита на данните, събираме лични данни на нашата интернет страница само когато това е необходимо за желаната от Вас цел, ние сме задължени да го направим поради законови разпоредби или договори, ако имаме легитимен интерес и/или ако доброволно ни дадете Вашето съгласие. При въвеждане на лични или фирмени данни (например електронен адрес, име, адрес) разкриването на Вашите данни се извършва на изрично доброволна основа. Обработваме Вашите данни за контакт и фирмени данни, въз основа на законови разпоредби във връзка със съществуващи или предстоящи бизнес отношения. Освен това, с Вашите данни декларирате Вашето съгласие въведените данни да бъдат събрани, обработени или използвани за целта, посочена от Вас. Ние обработваме и съхраняваме предоставените Ви данни само докато това е необходимо за целта и ги заличаваме след постигане на целта или след изтичане на съответните периоди на запазване. Събирането, обработката или употребата не се извършват за никакви други цели. Вашето съгласие за използването на данни може да бъде оттеглено по всяко време и влизане в сила от бъдеща дата. Ако откажете да използвате данните, ние Ви уведомяваме, че нашите услуги могат да бъдат използвани само в ограничена степен. Следват възможностите за това как можем да използваме данните:

Поради законовите разпоредби:

 • Изпълнение на нашите Общи условия
 • Управление на нашия бизнес
 • Защита от или за определяне на евентуални измамни трансакции

Поради договорни цели:

 • Обработка на плащания за покупки и други услуги
 • Обработка на документите за кандидатстване

По Ваше съгласие:

 • Осъществяване на контакт
 • Изпращане на мостри, награди, продукти и информация
 • Регистрация в конкурси, програми или оферти по Ваше желание
 • Доставка на други услуги, които Ви осигуряваме
 • Доставката на потребителски специфични, непоискани оферти и информация за продуктите и услугите на Б. Браун, ако това е допустимо от закона
 • Проучвания на нашите интернет страници
 • Разработване и предоставяне на реклама, съобразена с Вашите интереси

Заради нашия законен интерес:

 • Определяне на ефективността на рекламата ни
 • Разработване на нови продукти и услуги
 • Анализ на използването на нашите продукти, услуги и интернет страници
 • Знания, как стигнахте до нашата интернет страница

 

Използваме данните, които събираме, за да направим достъпни продуктите и услугите, които желаете да получавате, за да Ви информираме за други продукти и услуги, предлагани от Б. Браун и да управляваме нашите интернет страници и услуги (например бюлетин) и да удовлетворим нашите права и задължения по отношение на обработката на данни, както е предвидено в закона.

За да можете да разполагате с изчерпателна оферта, Вашите данни се предават и използват в обхвата на Б. Браун Груп (B. Braun Group) (можете да намерите информация, свързана с Б. Браун Груп тук)

Децата и лицата под 18-годишна възраст обикновено не ни предават лични данни без съгласието на родителите или законните им настойници. Ние не изискваме лични данни от деца и категорично заявяваме, че не събираме лични данни от деца, нито ги използваме по никакъв начин, нито ги разкриваме на трети лица без разрешение.

Интернет е глобално отворена платформа. Поради присъщия начин на работа на интернет и системните рискове, всички предавания на данни се извършват на Ваша отговорност. За Вашата сигурност предлагаме изключително услугите си чрез кодирания предавателен канал.

Нашите интернет страници използват също така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които браузърът Ви записва. Те не причиняват щети на компютъра ви и не съдържат вируси. Те служат да направят нашето предлагане по-удобно за потребителя, ефективно и сигурно. Някои „бисквитки“ (така наречените „функционални бисквитки“, напр. за езикови настройки и процеси за поръчки) са тези, които са необходими, за да се гарантират основните функции на интернет страницата. Без тези „бисквитки“ интернет страницата не може да бъде използвана по предназначение.
По-голямата част от използваните от нас „бисквитки“ са така наречените „сесийни бисквитки“. Те ще бъдат изтрити автоматично след приключване на посещението ви. Други „бисквитки“ остават съхранявани на терминалното устройство, докато не ги изтриете. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаем отново браузъра Ви при следващото ви посещение. 

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да разрешавате само „бисквитки“ в отделен случай, да изключвате приемането на „бисквитки“ за определени случаи или като цяло да изключвате „бисквитки“, както и да активирате автоматично изтриване на „бисквитките“ , Ако откажете използването на „бисквитки“ (възможна настройка в браузъра Ви), въпреки това (при определени обстоятелства - ограничено) е възможно да използвате нашата интернет страница.

Можете да намерите допълнителна информация относно темата „бисквитки“ в нашите правила за „бисквитките“.

Предприехме съществени предпазни мерки, за да защитим сигурността на Вашите данни. Данните, които ни се предават и които сте въвели, напр. в HTML интернет страници (формуляри за контакти) се предават в криптирана форма (SSL — Secure Socket Layer) чрез интернет до Б. Браун, където те се запазват и обработват. 

Тази интернет страница използва SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на поверително съдържание, като например запитванията, които ни изпращате като оператор на интернет страница. Можете да разпознаете шифрована връзка поради факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“ и от символа в браузъра, обозначаващ катинар. 

Ако SSL криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за контакт, Вашите данни от формуляра за запитване, включително въведените от вас данни за контакт, ще бъдат запазени от нас с цел обработване на запитването и за събитието на последващи въпроси. Няма да препращаме тези данни без Вашето съгласие.

Използване на Salesforce Marketing Cloud

Използваме функциите за ремаркетинг на Salesforce Marketing Cloud на доставчика на услуги salesforce.com, Inc. Landmark @ One Market Street, Suite 300, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ („Salesforce“). Ако сте съгласни с получаването на нашия бюлетин и посетите нашата интернет страница през бюлетин, се използват мрежови маяци. По този начин е възможно да проследим ефективността на нашия бюлетин, напр. дали сте отворили електронна поща или коя част от бюлетина е била особено интересна.
За тази цел използваме напр. методите за проследяване „Отворено проследяване на електронен адрес“ и „Проследяване на връзката за електронна поща“.
Отворено проследяване на електронен адрес: Тук ние проследяваме дали сте отворили бюлетина чрез 1x1 пиксела в HTML шаблона, описан по-долу.
Проследяване на връзката за електронна поща: Тук се проследява дали е кликнато върху връзка в електронната поща (Click-Trough). За тази цел връзките се преобразуват от маркетинговия облак в проследяващи се връзки. 

Salesforce използва така наречените „мрежови маяци“ в по-голямата част от използваните електронни съобщения. Мрежовите маяци (наричани още „ClearGIF“ или „проследяващи пиксели“) са малки графики (GIF файлове с размери приблизително 1×1), които се използват, наред с други, в интернет страници или в HTML електронна поща. Мрежовите маяци изпълняват подобни функции като „бисквитките“, но не могат да бъдат забелязани от потребителя. Посредством мрежови маяци може да бъде получена информация, по-специално дали електронната поща е била отворена и дали системата на потребителя е в състояние да получава HTML електронна поща. Чрез мрежовите маяци не се събират лични данни. 

Ако не искате да получавате известия по електронна поща с мрежови маяци, можете също да получавате електронните си писма си в текстова форма (не във формат HTML), като промените съответните настройки в такъв обхват в своя клиентски акаунт за електронна поща и като блокирате получаването на HTML форматирани електронни писма.

Съгласие за предаването на данни в обхвата на заявените от Вас услуги

Вие сте решили да бъдете информирани за бъдещи оферти и продукти (напр. бюлетини, формуляри и т.н.) от Б. Браун Груп. В обхвата на използването на този портал, данните от Вас могат да се предават в САЩ до договорно обвързан и внимателно подбран доставчик на услуги. Защитата на данните, съществуваща в САЩ, не е сравнима с германските или европейските стандарти, поради което не може да се гарантира непрекъснатостта ѝ. За да гарантираме, доколкото е възможно, сигурността на Вашите данни, нашата фирма предприема необходимите предпазни мерки. Следователно Вашите данни се предават на САЩ в съответствие с принципа на ограничаване на целите и икономия на данни, така че е запазена само абсолютно съществена информация, която се предоставя от Вас.

Вашите лични данни няма да бъдат препращани на трети страни (следователно извън Б. Браун Груп), освен ако не сте ни предоставили съответното предварително съгласие. Изключено от тази разпоредба е препращането към обслужващи партньори, като например доставчик на колетни услуги или спедитори, ако предаването е необходимо за обработката на поръчката или доставката на стоките.
Доставчиците на логистични услуги получават данните, които се изискват за доставката за употреба на тяхна отговорност. Поради това ограничаваме това до изпращането на данните, които са необходими за доставката.
Освен това, други доставчици на услуги участват в работата по иницииране и обработка на договори, като например доставчици на ИТ услуги или доставчик на хостинг услуги за интернет страницата. Тези дружества оперират за Б. Браун в рамките на така наречената обработка на поръчки и могат да използват личните данни само според нашите указания.
Б. Браун задължава тези доставчици на услуги съгласно Общия регламент за защита на данните по договори и наблюдава тези фирми.
Освен това се изключва предаването на данни за обработката или доставката на поръчките или доставката на стоките или услугите или предаването и използването за целите на счетоводството и уреждането на финансови въпроси в рамките на Б. Браун Груп. За препращането на данните те могат да бъдат запазени (вж. Точка 10) в приложението за облак на salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 300, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ („Salesforce“). Освен това няма да се извършва предаване на трети страни без Вашето съгласие.
Във всички тези случаи предаването ще се извършва в съответствие с приложимите национални и европейски разпоредби за защита на данните; обхватът на предадените данни се ограничава до необходимия минимум в този случай.

Ако се регистрирате за предлаган бюлетин, Вашето име и Вашият електронен адрес, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на въведения електронен адрес и сте съгласни с получаването на бюлетина, се запазват от нас. Вашият адрес ще се изисква допълнително в случай на изпращане по пощата. Данните Ви се обработват изключително за поискания бюлетин, данните Ви няма да се използват допълнително за други цели. Нито пък данните Ви ще бъдат препратени от нас на трети страни. Нашата регистрационна система гарантира чрез изпращане на регистрационно електронно съобщение с потвърждаваща връзка, че избраният бюлетин е действително поискан от вас (т.нар. „Процедура по двойно потвърждаване /Double-Opt-In-Procedure/)“.
Можете да отмените предоставеното съгласие за запазването на данните, адреса на електронната поща, както и тяхното използване, за да изпращате бюлетина по всяко време, например чрез връзката „отписване“ в бюлетина. 

Ако поръчвате бюлетина, използвайки нашия формуляр за връзка, ние ще обработим Вашето запитване в Salesforce Marketing Cloud (за подробности вж. точка 10).

Adobe Analytics, мрежова услуга за анализ на „Adobe Systems Software Ireland Limited“ („Adobe“), се използва на тази интернет страница. Adobe Analytics използва „бисквитки“. Ако информацията относно използването на интернет страницата, генерирана от „бисквитката“, се предава на сървър на Adobe, настройките гарантират, че IP адресът е анонимен преди геолокализация и е заменен с общ IP адрес, преди да бъде запазен. Adobe използва тази информация от името на оператора на тази интернет страницата, за да оцени ползването ѝ от потребителя, да състави отчети за дейността на интернет страницата на оператора ѝ и да извърши допълнителни услуги, свързани с използването на интернет страницата и Интернет по отношение на оператора ѝ. IP адресът, предаван от Вашия браузър във връзка с Adobe Analytics, не се комбинира с други данни от Adobe. Можете да предотвратите запазването на „бисквитки“ чрез съответната настройка в софтуера на браузъра си. Имайте предвид, че в този случай е възможно да не успеете да използвате напълно всички функции на тази интернет страница. Освен това можете да предотвратите вписването на данните, генерирани от „бисквитката“, и използването на интернет страницата (включително Вашия IP адрес) в Adobe, както и обработката на тези данни от Adobe, като изтеглите и инсталирате наличния плъгин на браузъра оттук.

Сключихме договор с Adobe за обработката на договорените данни и внедрихме строгите разпоредби на германските органи за защита на данните, когато използваме Adobe Analytics.

 

За да защитим формулярите за въвеждане на уебсайта си, използваме услугата "reCAPTCHA" на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, наричана по-долу "Google". Чрез тази услуга може да се направи разграничение дали съответният вход е от човешки произход или се извършва неправилно чрез автоматична механична обработка.
Според нашите знания URL адресът на препращащия, IP адресът, поведението на посетителите на уебсайта, информация за операционната система, браузъра и времето за пребиваване, бисквитките, инструкциите за представяне и скриптовете, входното поведение на потребителя, както и движенията на мишката в квадратчето "reCAPTCHA" се предава на "Google".
Google използва така получената информация, за да дигитализира книги и други печатни продукти, както и да оптимизира услуги като Google Street View и Google Maps (например номер на къща и разпознаване на името на улицата).
IP адресът, предаван в рамките на "reCAPTCHA", не се комбинира с други данни на Google, освен ако не сте влезли в профила си в Google, когато използвате приставката "reCAPTCHA". Ако искате да предотвратите предаването и запазването на данни за вас и вашето поведение на нашия уебсайт от "Google", трябва да излезете от "Google", преди да посетите нашия уеб сайт или да използвате приставката reCAPTCHA.
Използването на информацията, получена чрез услугата "reCAPTCHA", се извършва съгласно Общите условия на Google: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

В рамките на интернет присъствието на Б. Браун може да се използва съдържанието на трети страни (така наречените „приставки /плъгини/“). Те могат да се показват под формата на видеоклипове в YouTube, RSS емисии или графики на други интернет страници или чрез бутони за социални медии, като например бутона за споделяне на Facebook.
Ако сте на интернет страница на Б. Браун, на която е интегрирано съдържанието на трети страни, при определени обстоятелства ще бъде създадена връзка със съответната социална мрежа. Съдържанието на бутоните може да се предава на Вашия браузър и да бъде интегрирано в интернет страницата с настоящото. Това означава, че съответният доставчик винаги получава информацията, която сте нарекли интернет страницата на Б. Браун. В този случай не е важно дали сте член на социална мрежа или не сте влезли в такава мрежа. Освен това, независимо дали действително действате с интегрирано съдържание, информацията ще бъде автоматично събирана от социалната мрежа. Могат да се изпращат следните данни: IP адрес, информация за браузъра и операционни системи, разделителна способност на екрана, инсталирани приставки на браузъра (например Adobe Flash Player), произход на посетителя (ако сте проследили връзка) и URL на текущата интернет страница.
Ако сте влезли в една от социалните мрежи по време на използването на интернет страницата на Б. Браун, при определени обстоятелства информацията за повикването на интернет страницата ще бъде свързана с Вашите данни и ще бъде запазена. Ако сте член на социална мрежа и не искате тези данни да се предават, трябва да излезете от социалната мрежа, преди да посетите интернет страницата на Б. Браун.
Б. Браун няма влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи. Моля, направете справка с декларацията за поверителност на съответната социална мрежа относно вида, обхвата и целта на събирането на данни, информация за по-нататъшната обработка на данните, както и вашите права в това отношение и задаване на възможности за защита на Вашата поверителност.
Освен това имате възможност да блокирате приставките за социални медии от добавките в браузъра си и следователно да предотвратите предаването на данни.

15.1. Декларация за поверителност за използването на приставки във Facebook 

Приставките на социалната мрежа Facebook са интегрирани на нашите интернет страници, доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ.  Можете да разпознавате приставките Facebook чрез логото на Facebook на нашата интернет страница. Тук ще намерите общ преглед на приставките на Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ако посетите нашите интернет страници, чрез приставката се създава директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информацията, че сте посетили нашата интернет страница с Вашия IP адрес. Facebook може да разпредели посещението на нашата интернет страница в потребителския Ви профил. Бихме искали да посочим, че ние като доставчик на уеб сайтове не получаваме никакви познания за съдържанието на предадените данни, нито за тяхното използване от Facebook. Можете да намерите допълнителна информация в това отношение в декларацията за поверителност на Facebook на адрес http://de-de.facebook.com/policy.php

Ако не искате Facebook да може да разпредели посещението на нашите интернет страници във вашия потребителски профил в Facebook, моля, излезте от потребителския си профил във Facebook.

15.2. Политика за поверителност за използването на Twitter

Функциите на услугата Twitter са интегрирани в нашите интернет страници. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ. Чрез използването на Twitter и функцията „Re-Tweet“ посетените от Вас страници са свързани с Вашия профил в Twitter и са обявени на други потребители. С настоящото данните се предават и на Twitter. Бихме искали да посочим, че ние като доставчик на уеб сайтове не получаваме никакви познания за съдържанието на предадените данни, нито за тяхното използване от Twitter. Можете да намерите допълнителна информация в това отношение в политиката за поверителност на Twitter на адрес http://twitter.com/privacy.

Можете да промените настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на профила на адрес: http://twitter.com/account/settings

15.3. Политика за поверителност за използването на LinkedIn 

Нашата интернет страница използва функциите на мрежата на LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ. Връзката със сървърите на LinkedIn ще бъде създадена с всяко повикване на една от нашите интернет страници, която съдържа функциите на LinkedIn. LinkedIn е информиран, че сте посетили нашите интернет страница с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „препоръчваме“ на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, възможно е LinkedIn да разпредели посещението Ви в нашата интернет страница към Вас и Вашия потребителски профил. Бихме искали да посочим, че ние като доставчик на интернет страници нямаме никакви познания за съдържанието на предадените данни, нито за тяхното използване от LinkedIn.

Можете да намерите допълнителна информация в това отношение в политиката за поверителност на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

15.4. Политика за поверителност за използването на XING

Нашата интернет страница използва функциите на мрежата XING. Връзката със сървърите на XING ще бъде установена при всяко повикване на една от нашите интернет страници, която съдържа функциите на XING. Доколкото ни е известно, не се запазват лични данни. По-специално не се записват IP адреси, нито се оценява поведението на използване. 

Можете да намерите допълнителна информация, свързана със защитата на данните и бутона за споделяне на XING, в политиката за поверителност на XING на адрес https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

15.5. Политика за поверителност за използването на YouTube

Нашият уеб сайт използва приставки на интернет страницата на YouTube, управлявана от Google. Операторът на уебсайтовете е YouTube, LLC, Cherry Ave 901, Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ. Ако посетите някоя от интернет страниците ни, снабдена с приставка в YouTube, ще бъде създадена връзка със сървърите на YouTube. Когато сте посетили една от нашите интернет страници, това ще бъде докладвано на сървъра в YouTube.
Ако сте влезли в профила си в YouTube, активирате YouTube да разпределя директно поведението Ви за сърфиране в личния ви потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.
Можете да намерите допълнителна информация относно обработката на потребителски данни в политиката за поверителност на YouTube на адрес:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ако използвате Extranet, трябва да въведете някои лични данни, които обработваме и запазваме, за да ориентираме нашата предлагана гама от услуги спрямо Вашите нужди въз основа на това. Можете да управлявате данните си по всяко време под „Моя профил“. За изтриването на вашия профил, моля, уведомете ни на нашия адрес mybbraun@bbraun.com, тъй като пълният достъп до Extranet също ще бъде отменен със заличаването на Вашите данни.

16.1. Взаимодействие с експерти 

Чрез Extranet можете да обменяте информация и да си взаимодействате със служителите на Б. Браун Ще получите нова информация в рамките на Вашата бизнес мрежа със служители на Б. Браун по електронна поща на адреса, подаден от Вас.

16.2. Лог-файлове 

Бихме искали да ви уведомим, че в допълнение към въведените от Вас данни, IP адресът, с който посещавате нашия Extranet, се записва и, ако е приложимо, се използва за обезпечаване на претенции и за предоставяне на доказателства. Няма по-нататъшно използване на данните от IP адреса, но записването ще се извършва изключително в рамките на превантивните мерки. Ще продължи да се гарантира, че не може да се стигне до заключение за конкретен потребител на Extranet.

16.3. Достъп до информация и известия по електронна поща

След успешното идентифициране и регистрация ще получите достъп в „Моят Б. Браун“ до различна информация, документи и приложения.

На потребителя в „Моят Б. Браун“ ще бъдат предложени безплатни електронни съобщения. За тази цел трябва да посочите електронен адрес, който се използва само от Вас, или електронен адрес, който Ви е даден лично за Ваша употреба за получаване на тези електронни съобщения. Определянето на други адреси за електронна поща, особено на трети страни, не е разрешено. С въвеждането на този електронен адрес декларирате, че сте съгласни с обработката на тези данни.

Ще бъде извършена съответна деактивация, за да се анулират услугите за електронна поща. В случай на технически или други проблеми техническата поддръжка по отношение на деактивирането е достъпна за потребителите на адрес mybbraun@bbraun.com.

 

16.4. Заличаване на Вашите данни

Ще запазим Вашите данни само докато това се изисква или е допустимо съгласно законовите разпоредби или в рамките на съвместните бизнес отношения. Всичките Ви лични данни впоследствие се заличават, при условие че това не противоречи на законоустановените периоди на запазване.

Винаги имате право на безплатен достъп до личните си данни, произхода и получателите им и обработката (член 15 от ОРЗД), както и правото на поправка (член 16 от ОРЗД), заличаване (член 17 от ОРЗД) или за ограничаване на обработката на тези данни (член 18 от ОРЗД). Освен това имате право да получите личните данни, свързани с Вас, които сте предоставили на администратора, в структуриран, общ и машинно четим формат (право на преносимост на данни, член 20 от ОРЗД).

Също така можете да отмените съгласието (право на възражение по член 21 от ОРЗД), дадено от Вас за обработката и използването на Вашите данни по всяко време, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването или същото е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции или  е необходимо директно за обработка на съществуващо договорно взаимоотношение. В това отношение и по отношение на допълнителни въпроси, свързани с темата за личните данни, можете да се свържете с нас на посочения в разпечатката адрес. При поискване ще Ви информираме писмено дали и кои лични данни сме съхранили във връзка с Вас, в съответствие с приложимото законодателство.

Можете да изтеглите и отпечатате тези правила за поверителност от всички интернет страници на Б. Браун като използвате следната връзка: „Защита на данните“.

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да се свържете директно с нашето длъжностно лице по защита на данните и неговия екип, които също са на разположение за искания за информация, заявления или жалби:

“Б. Браун Медикал” ЕООД
Седалище и адрес на управление: София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
„Б. Браун Медикал ЕООД“
София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111 

personaldataprotection.bg@bbraun.com

19.1. Вашето право на информация

В съответствие с Общия регламент за защита на данните нашите клиенти имат право безплатно да получават информация за своите запазени данни. При поискване, в съответствие с приложимите закони, ние ще Ви информираме писмено кои Ваши лични данни съхраняваме, ако пазим такива. Повече информация можете да намерите тук.

19.2. Вашето право да подадете жалба в регулаторен орган 

В случай на жалба можете да се свържете с определения регулаторен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Статус май 2018 година