Условия за ползване

Тези интернет страници са предназначени да предоставят обща информация за Б. Браун, неговите продукти и услуги. Те не са предназначени да предоставят специализирани съвети или инструкции относно продуктите и услугите, продавани от Б. Браун. За специални запитвания относно нашите продукти и услуги, моля, свържете се директно с Б. Браун.

Тези интернет страници съдържат информация за продукти, насочени към широк спектър аудитории и могат да съдържат подробности за продукта или информация, която иначе не е достъпна или валидна във вашата страна. Моля, имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за достъп до такава информация, която може да не е в съответствие с каквито и да е правни процедури, наредби, регистрация или използване в страната, от която произхождате.

Ще направим всичко възможно, за да ви предоставим точна и актуална информация. Б. Браун обаче не носи отговорност за щети, настъпили във връзка с тази информация. Поради това ние не носим отговорност  и не гарантираме изрично точността и пълнотата на предоставената или препратена информация. Използването на нашите интернет страници и всички други (линк) страници, с които те са свързани, и тяхното съдържание се използват на отговорност на потребителя.
 Нито Б. Браун, нито друга страна, участваща в производството, предоставянето, проектирането или поддръжката на цялата интернет презентация или отделни части от нея, или на свързаните с нея страници или презентации, носи отговорност под каквато и да е форма за преки или косвени щети или щети с или без вина, които могат да възникнат в резултат на достъп до, използване или невъзможност за използване на интернет презентацията на Б. Браун или информационните презентации, към които е свързана. Преди да използвате или прилагате нашите продукти, трябва да се обърне внимание на информацията за потребителя, приложена към тези продукти.

Тези интернет страници също съдържат информация от трети страни и предлагат връзки към други интернет страници. Когато е възможно, те се маркират като не Б. Браун страници. Не можем да поемем отговорност за информация, предоставена от трети страни.

Всички снимки и информация, съдържащи се в тези интернет страници, доколкото са възпроизводими, са защитени от авторско право или от други права на индустриална собственост. Всички имена на продукти, написани с главни букви или маркирани по друг начин в тези интернет страници, са търговски марки собственост на Б. Браун. Използването и възпроизвеждането на тази информация не е позволено без предварителното писмено съгласие на Б. Браун.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на тези интернет страници без предупреждение, когато сметнем това за уместно. От това не произтича никаква отговорност.


Не всички продукти са регистрирани и одобрени за продажба във всички страни и региони. Индикациите за употреба могат да варират от държава до държава. Моля, свържете се с местното представителство за по-подробна продуктова информация и наличности на артикулите. Продуктовите снимки са ориентировъчни!