отпечатък

Публикувано от

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Postal address
34209 Melsungen
Germany
Tel.  +49-(0) 56 61-71-0
Fax  +49-(0) 56 61-71-45 67
E-Mail  info@bbraun.com


Борд на Директорите

Prof. Dr. Heinz-Walter Große (Chairman)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M.
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 

Chairman of the Supervisory Board: Prof. Dr. Ludwig Georg Braun


Информация Търговски регистър

Corporate Office: Melsungen
Register Court: Local Court Fritzlar
HRB 11 000

Identification number for turnover tax
DE 113055856


Редактирано от

B. Braun Melsungen AG
Corporate Communications and Knowledge Management
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Germany
Tel. +49-(0) 56 61-71-0
Fax  +49-(0) 56 61-71-4567
E-Mail info@bbraun.com


Не всички продукти са регистрирани и одобрени за продажба във всички страни и региони. Индикациите за употреба могат да варират от държава до държава. Моля, свържете се с местното представителство за по-подробна продуктова информация и наличности на артикулите. Продуктовите снимки са ориентировъчни!