Инфузионна терапия

Инфузионната терапия включва лечението на пациента чрез интравенозно вливане на разтвори за възстановяване или подобрение на състоянието. В зависимост от основното заболяване, разтворът съдържа подходяща активна фармацевтична съставка.

Това определя типа радикална терапия: Така например, инфузионната терапия може да има за цел да влее голямо количество вода и подходящи електролити при пациенти, нуждаещи се от лечение на намален обем, вследствие на силно кървене, дехидратация или шок. Друг пример може да бъде терапия против инфекция, при която се лекува пациент, страдащ от бактериална или гъбична инфекция, чрез вливане на разтвори, съдържащи антибиотици или противогъбични средства.