Управление на стерилни материали Точност и постоянство

Надежден партньор за всички хирургически процеси

Точността и постоянството са жизненоважни за успеха на всяка хирургическа процедура. Ето защо изискванията към хирургическия екип, използваните инструменти и процесите преди, по време на и след хирургия са изключително високи.
Като надежден, признат партньор във всички хирургически процеси, Б. Браун и Ескулап обединяват богата гама от продукти и услуги в интелигентни, икономически изгодни решения за хирургически екипи и болници. Висококачествени хирургически инструменти и импланти, иновативни продукти за затваряне на рани, както и решения за анестезиологични процеси и следоперативно лечение на болката, доставка на стерилни изделия в рамките на болницата, контрол на резистентните на множество лекарства микроорганизми и инфекциите – ние предлагаме всичко това и още повече в ролята ни на системен партньор в хирургията.

General Open Surgery