Терапия на болката

Адекватният контрол на болката и анестезията са от ключово значение за медицинските и хирургически процедури, както и за следоперативната фаза. За да се контролира ефективно болката, като същевременно се намали използването на опиоиди и техните странични ефекти, мултимодалните стратегии за контрол на болката се превръщат във важна част от процеса на периоперативни грижи. До голяма степен общата анестезия и аналгезия биват заменени и изместени от комбинации от регионални и локални методи, като невроаксиална анестезия (спинален / епидурален блок), регионални нервни блокади или директна инфилтрация на раната.