Превенция на инфекции Спрете разпространението

Спрете разпространението на животозастрашаващи инфекции

Познати и нови заболявания застрашават държави в цял свят. Резистентните на множество лекарства микроорганизми (MDRO) са все по-голям проблем за общественото здраве. Все по-важни са превантивните мерки, които спират инфекцията или кръстосаното предаване. За да се гарантира безопасността на пациентите и здравните работници, Б. Браун предлага персонализирани концепции за безопасност, обучение и богата гама от лични предпазни средства и дезинфектанти.