Нутритивна терапия

Нутритивната терапия е от ключово значение за нашата способност да се справяме със заболяванията като цяло и по-специално инфекциите, хирургическите интервенции и травмите. Целта на нутритивната терапия е да поддържа или подобрява нутритивния статус на пациента, за да се избегне недохранване. поддържайки тъканните резерви и функционалните плазмени протеини, както и да се избегне недостатъчност на макро и микро елементите.

Нутритивната терапия може да бъде орална или чрез сонда за хранене (ентерално хранене) или, когато храносмилателният тракт не може да се използва, чрез интравенозен катетър, който се поставя венозно.

Типът нутритивна терапия зависи до голяма степен от състоянието, заболяването и потребностите на пациента. Например, пациентите в интензивното отделение след хирургическа интервенция обикновено имат различни нужди от онкологичните пациенти или от пациентите на диализно лечение.