Страст за Кардиоторакална хирургия  

Проблемите на сърцето: минимално инвазивни процедури за гръдна и сърдечна хирургия

Когато им предстои гръдна или сърдечна хирургия, много пациенти имат опасения по отношение на стернотомията, надлъжния разрез на стернума и следоперативната болка, произтичаща от това. Но не винаги се налага пълно отваряне на гръдния кош. В днешно време минимално инвазивните процедури са възможни и при хирургия на сърдечните клапи, коронарна байпасна хирургия и видео-асистирана гръдна хирургия.

Ние улесняваме минимално инвазивните процедури за гръдна и сърдечна хирургия с иновативна медицинска технология за лесен достъп до оперативното поле, висококачествени и високо прецизни микро инструменти, както и съвременна технология за 3D визуализация.

Cardio-Thoracic Surgery