Лекарствена безопасност

Лекарствена безопасност

Искате да предоставите информация за потенциална нежелана лекарствена реакция? Ако тава е така, можете да изпратите попълнена „форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции“ на следния е-мейл адрес: pharmacovigilance.bg@bbraun.com

Ако сте пациент, който желае да докладва потенциална нежелана лекарствена реакция, Ви съветваме, първо да се свържете с Вашия лекар.

Когато съобщавате нежелана лекарствена реакция, трябва да имате предвид минимално необходима информация за последваща обработка. То трябва да съдържа:

  • докладващ, с данни за контакт,
  • пациент, обозначен с поне едно от следното: инициали или пол или възраст/тегло/височина,
  • наименование на лекарствения продукт, заподозрян за наблюдаваната нежелана лекарствена реакция,
  • описание на нежеланата реакция.

Информация относно потенциална нежелана лекарствена реакция също може да бъде докладвана и директно на Вашето местно контактно лице от Б.Браун, както и на нашата денонощна телефонна линия +359 884 246737.

Формуляри

Описание Документ Връзка
Форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
pdf (142.5 KB)
Вера Панайотова
Отговорен магистър-фармацевт, Лекарствена безопасност
бул. “Христофор Колумб” № 64
1592 София
България