Б. Браун България - За компанията R&D IT Shared Service Center

Изнесен център за изследване и разработка на „Информационни услуги”

Отделът разработва софтуерни приложения, които подпомагат бизнеса, нуждите и целите на Б.Браун, от процесите по производство до обслужването на нашите клиенти.

Krassimir Mladenov
Мениджър Софтуерни приложения
бул. “Христофор Колумб” № 64
1592 София
България