Устойчиво развитие в B. Braun

Нашият ангажимент като корпоративен гражданин

Устойчивото развитие е важен ръководен принцип за корпоративната дейност на B. Braun. Освен икономическата отговорност, към която се стремим чрез дългосрочен растеж, за нас това включва и екологични и социални отговорности, което демонстрираме чрез множество проекти.

За нас е важно да изградим устойчиви ценности по отношение на нашите служители, обществото и околната среда. Като част от обществото и международна, семейна фирма, B. Braun подкрепя региони, насърчава растежа и обмена на информация, и създава перспективи – както в момента, така и за бъдещите поколения.