Право на достъп

Вашето право на достъп съгласно чл. 15 от ОРЗД

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, нашите клиенти имат право безплатно да получават информация за своите запазени данни. При поискване ще Ви информираме писмено дали и кои лични данни сме съхранили във връзка с Вас, в съответствие с приложимото законодателство, въз основа на предоставено съгласие или на договорно основание.

1. Вече имате клиентски профил в Б. Браун

Моля, използвайте следния формуляр за връзка и ние ще Ви изпратим информацията Ви по обикновена поща. 

Полетата, маркирани със звездичка (*) са задължителни.

*
*
 г-жа
 г-н
*
*
*
*
*
 

Защитата на личните данни на клиентите ни е много важна за Б. Браун Медикал ЕООД. Вашите лични данни са предмет на защита на данните. В резултат на това ги запазваме само за целите на контактите и не ги изпращаме на трети страни, нито ги използваме или ги запазваме за други цели. От служителите на Б.Браун Медикал ЕООД се изисква да запазват поверителност.

*
 Прочетох известията за защита на данните и се съгласявам с обработката на моите лични данни в съответствие с указанията за защита на данните. Мога да оттегля това съгласие по всяко време.
   

2. Вие не сте клиент на Б. Браун все още

За да се гарантира, че личните данни не се съобщават на трети страни, моля, изпратете запитването си по обикновена поща с ясна Ваша идентификация на: 

„Б. Браун Медикал ЕООД“
София 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111

personaldataprotection.bg@bbraun.com 

При основателни съмнения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по чл. 15 ОРЗД, може да бъде поискано предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.  Дори ако изпращането причинява неудобства за Вас — единствено по този начин може да се гарантира, че Б. Браун предоставя информация на молещата страна само по законосъобразен начин.